MALİ ANALİZ VE DEĞERLEME

Değerleme hizmetleri genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır. Bu hizmetimiz kapsamında aşağıda belirtilen konularda müşterilerimize destek olmaktayız.
 • Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması.
 • Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması.
 • Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması.
 • Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak teorik olmayan bir yaklaşım kullanılması.
 • SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi.
Mali Analiz;

Proje finansmanı veya kurumsal finansman hizmeti kapsamında ilgili banka yada yatırım kuruluşuna sunulmak üzere firmanın mali analizini yapmaktayız. Şirketinizin genel durumunu ve finansal sonuçlarını inceleyerek;
 • Finansal Yapınız
 • Karlılığınız
 • Finansal Riskleriniz
 • Operasyonel Verimliliğiniz,
İle ilgili teşhiste bulunuyor, sorunlu alanları tespit ediyor, yapılması gerekenleri belirliyor, sizin uygulayabileceğiniz şekilde eylem planlarını hazırlıyoruz.

Yapılması gerekenleri dönem içinde takip ederek uygulama sürecinde tavsiyelerde bulunuyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

Öncelikle geçmişe ait finansal sonuçlarınızı, bilanço, nakit akım tablosu ve gelir gider tablolarını yeniden düzenleyerek konsolide ediyoruz.

Konsolide tabloları analiz ediyor, geçmiş performansınızı değerlendirerek büyüme eğilimlerinizi, gerçek karlılığınızı, risk taşıdığınız alanları ve mevcut finansal varlıklarınızın verimliliklerini gözden geçiriyoruz.

Ayrıca, faaliyetlerinizle ilgili verileri analiz ederek faaliyetlerinizin verimliliğine bakıyoruz.

Bütün bunların sonucunda sorunlu alanları tespit ederek düzeltilmesi veya iyileştirmesi gereken unsurlar için yapılacakları ve yöntemlerini size sunuyoruz.

Değerleme;

Firma alım-satımları, yeni ortaklıklar yada halka arz çalışması gibi durumlar için firma bütünü yada maddi ve gayri maddi varlıklar için değerleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Değerleme hizmetlerinde göz önünde bulundurması gereken bir çok faktör vardır. Bunlar;söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, piyasadaki rekabetçi konumu ve yönetim kadrosudur.

Değerleme uzmanlarımız hızlı ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sağlayabilecek tecrübeye sahiptirler. Değerleme hizmetlerimiz genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır. Yaklaşımımız aşağıdaki adımları kullanarak en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde düzenlenmiştir.
 • Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması
 • Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması
 • Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması
 • Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak teorik olmayan bir yaklaşım kullanılması
 • SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi,

İÇ DENETİM

İç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

Devamını Oku ...

KURUMSAL RAPORLAMA

Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur.

Devamını Oku ...

HATA, HİLE, USULSÜZLÜK DENETİMİ

Globalleşen ekonomi ve küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrolleri de zayıflamaktadır.

Devamını Oku ...

MUHASEBE DENETİMİ

Geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla stratejik çözüm ortağınız olarak işletmenizin Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.

Devamını Oku ...

FAALİYET DENETİMİ

Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır.

Devamını Oku ...

UYUNLUK DENETİMİ

Belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yönelik denetim türüdür.

Devamını Oku ...

MALİ TABLO VE RAPORKAMASI

Mali Tablo Denetim Hizmeti; mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.

Devamını Oku ...