Analytical Ethics Consultancy  


"Denetimsiz Güvenden Şüphe Doğar"

Denetim Faaliyetine Neden Gerek Duyuyoruz ?

"Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler, kurumsal yönetim kalitesini sağlamak ve devamlılığını teminat altına almak için denetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadır."

Denetim Kuruma Nasıl Fayda Sağlar ?

"Denetim kuruma yaptığı ekonomik katkı olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olmak ve kontrollerin etkinliği ve yerindeliğine değerlendirerek iş sürecinde verimliliği sağlamak, risklerin neden olabileceği kayıpları azaltmaktır"


Denetim Varsa ; 

  • Hataları küçükken, büyük problem haline gelmeden yakalamanızı sağlar
  • Şirketinizi, masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korur.
  • Operasyonların daha etkin ve verimli olmasını sağlar.
  • Tüm işlemlere ilişkin fiili durum ile kaydi durumun mutabakatı sağlanıp yönetime doğru bilgileri içeren raporların sunulmasına katkıda bulunur.
  • Şirketin operasyonları ile ilgili yapmış oldukları tüm uygulamaların ilgili kanunlara uygun yapılmasını sağlar.
  • Şirket hedeflerine uygun yapılanma sağlar.